Моларна маса

Програма за изчисляване на моларна маса.

Molare Masse bei Google Play


Начало English Deutsch


ВЪЗМОЖНОСТИ:


Употреба:

Филтрирай елементите чрез избор на начална буква от списъка в ляво. Избери елемент, натисни и задръж дълго. След това издърпай и пусни на желаното място. При нужда хвани отново и пусни в кошчето.
Символ Функция
Копира резултата в системния клипборд.
Аналогично на бутона за триене (Backspace)
Показва се само когато подходящ обект е хванат отново. Нещата хвърлени тук са изтрити окончателно.


ЛИЦЕНЗИРАНЕ:
Моларна маса е безплатен софтуер.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ:
Моларна маса Ви се предоставя без каквато и да е гаранция.
Вие ползвате Моларна маса на собствен риск, в никой случай не можете да търсите отговорност от Автора за каквито и да повреди, загуби на данни или средства.

Употребата и дистрибуцията на Моларна маса е безплатна.
Вие можете да правите колкото искате копия на Моларна маса и да ги раздавате безплатно.

© 2019 Емил Чеков. Всички права запазени.

emil@tchekov.net

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Моларна маса е преднaзначена само за учебна цел.
Моларна маса не събира абсолютно никакви данни.
В програмата няма никакви реклами.
Моларна маса не се нуждае от никакви допълнителни права за достъп до ресурси на операционната система.

Цялата информация, стойности и т.н. са взети от от страниците на Уикипедия.